Poniżej na fotografiach Praca Czeladnicza Andrzeja Oniśko, której  wykonanie stanowiło jeden z elementów egzaminu czeladniczego.  Wtedy uzyskanie tego tytułu pozwalało na prowadzenie samodzielnej pracowni.

© Copyright 2017  Andrzej Oniśko
Pracownia Grawerska
ul. Rozbrat 34/36 lok. 3
00-429 Warszawa
tel. 4822 826 83 71 
tel. +48 601 320 384

Made with ‌

Web Design Program