develop free website

Poniżej na fotografiach Praca Czeladnicza Andrzeja Oniśko, której  wykonanie stanowiło jeden z elementów egzaminu czeladniczego.  Wtedy uzyskanie tego tytułu pozwalało na prowadzenie samodzielnej pracowni.

© Copyright 2017  Andrzej Oniśko
Pracownia Grawerska
Ul.Rozbrat 34/36 lok.3
00-429 Warszawa
tel. 4822 8268371